Naeseth, Gerhard | Nordic

Name: Naeseth, Gerhard


Historical Note:

Naeseth was a librarian at the University of Wisconsin at Madison.  Naeseth was particularly interested in preserving his family’s history, as he wrote an extensive family history book.

-----

Naeseth var bibliotekar ved University of Wisconsin i Madison. Han var spesielt interes sert i slektshistorie og skrev en omfattende slektshistorie bok. Han bygde opp avdelingen for slektshistorie ved Vesterheim (kontoret ligger i Madison, Wisconsin).