Anstensen, Herbrand (1818-1871) | Nordic

Name: Anstensen, Herbrand (1818-1871)
Variant Name: Anstenson, Herbrand


Historical Note:

Anstensen was born in Norway and immigrated to America in July 1841.  While living in Decorah he held the position of road supervisor.

-----

Anstensen ble født i Norge og utvandra til Amerika juli 1841. Mens han bodde i Decorah var han veiinspektør.