Nelson, Knute (1843-1923) | Nordic

Name: Nelson, Knute (1843-1923)


Historical Note:

Nelson was a United States Senator from Minnesota.  He was the chairman of the Committee on the Judiciary in the 1920s.

-----

Nelson var en kjent senator fra Minnesota og den mest betydelige norsk-amerikanske politiker fram til han døde i 1923. Han var formann for Committee on the Judiciary i tjueårene.