Orr, Ellison (1857-1951) | Nordic

Name: Orr, Ellison (1857-1951)


Historical Note:

Orr was born in a log cabin near McGregor, Iowa on June 14, 1857.  At the age of 24, he married Mary Belle Markepeace, with whom he had four children.  Orr worked for much of his life as a farmer, a country schoolteacher, a surveyor, county clerk of courts, and manager of the Waukon telephone company.  After his retirement at 73, Orr did what he loved-he became an archeologist and geologist.  Orr’s work in science led to the establishment of the Iowa Archeological society and he published many of his findings in Iowa Bird Life, the journal of the Iowa Ornithologists Union.  He also received an honorary Doctor of Science from Cornell College in 1949.  Orr died January 25, 1951.

------

Orr ble født i en tømmerhytte nær McGregor i Iowa 14. juni 1857. Som 24-åring giftet han seg med Mary Belle Markepeace som han fikk fire barn med. Orr jobbet store deler av livet som bonde, lærer, og landmåler; han fungerte som sekretær for en lokal rett og var bestyrer av Waukon telefonselskap. Etter han gikk av med pensjon som 73-åring bestemte han seg for å gjøre det han likte best – han ble arkeolog og geolog. Hans arbeid innenfor viten skap førte til etableringen av Iowa Archeological Society og han publiserte mange av resultatene sine i Iowa Bird Life, Iowa Ornithologists Unions blad. Han fikk også en æresdoktorgrad i vitenskap fra Cornell College i 1949. Orr døde 25. januar 1951.