Sander, Anton B. (1851-1881) | Nordic

Name: Sander, Anton B. (1851-1881)


Historical Note:

Sander was born in Brandvold, Norway on October 4, 1851.  He graduated in 1874 from Luther College.  In 1877 he received a PhD from Yale, being the first Luther graduate to do so.  He taught religion and four foreign languages at Luther for one year, but was seen by some of the faculty and church leaders as “not firmly orthodox,” so he was dropped from the faculty.  He died January 23, 1881.

-----

Sander ble født i Brandvold i Norge 4. oktober 1851. Han ble ferdig ved Luther College i 1874. I 1877 tok han en PhD ved Yale University (den første studenten fra Luther College med doktorgrad fra Yale). Etter Yale underviste han i religion og fire fremmedspråk på Luther, men måtte gå fra Luther etter ett år da han ikke ble sett på som rettroende nok av et flertall av de ansatte og noen kirkeledere. Han døde 23. januar 1881.