Sperati, Carlo A. | Nordic

Name: Sperati, Carlo A.
Fuller Form: Sperati, Carlo Alberto


Historical Note:

Carlo Alberto Sperati (Carlo A.) was born to Italian musician Paolo Agostino Sperati and Marie (Nielsen) Sperati on December 29, 1860; he was their eighth child. His mother died when he was five and his father then married Mathilde Bendixsen. Sperati started taking music lessons and performing at an early age. When Sperati was seventeen, his father consented to let him go to sea, which was something Sperati had been yearning to do since he was a young boy. After a few years at sea, Sperati came to Luther College to study Theology in the summer of 1884. He found out about Luther through the Seaman’s Mission in Brooklyn, New York. Luther's first president, Laur Larsen, had established the mission in 1860.

While at Luther, Sperati was a member of the Orchestra and the Concert Band. In addition, he formed a singing group called Lorelei. During his second year, Sperati joined the faculty part-time as a singing instructor. Sperati is best known for his development of the Luther College Concert Band. He was a Luther student from 1884 to 1888. While a Luther student, he organized the Turning Club in 1886. In 1887 Sperati became engaged to Emma Hoffoss, who lived in Decorah, when he was twenty-six and she was sixteen. The following year Sperati graduated from Luther and Emma Hoffoss graduated from high school. After his graduation from Luther, he attended Luther Seminary in St. Paul, Minnesota. Sperati and Emma Hoffoss were married on August 25, 1891 at First Lutheran Church in Decorah, Iowa. Directly after the wedding they traveled to Whatcom County, Washington where Sperati served as pastor to the local Lutheran congregation.

In the fall of 1894, Sperati and his wife both became faculty members at Pacific Lutheran University. Sperati taught music and voice and Mrs. Sperati taught at the Primary School. During this time Sperati also served as a Pastor in Tacoma, Washington. In 1905, Sperati became the musical director at Luther College, where he remained until he retired in 1943. While a member of the Luther faculty, he also taught religion classes, but was most well-known for his music activities. He led the Concert Band on extended European tours, and helping it win international acclaim. He also directed performances of Handel’s Messiah. Sperati was known for his strict discipline, demand for perfection, and patience when working with music students.

The Speratis had a total of eight children. Sperati retired from directing the Luther College Concert Band after thirty-eight years in 1943. Sperati died on September 12, 1945 at home in Decorah at age eighty-four. Mrs. Sperati continued living at 501 High Street until her failing health made it necessary for her to move to a nursing home, where she died on February 5, 1952.

-----

Carlo Alberto Sperati ble født  29. desember 1860, som åttende barn av den italienske musikeren Paolo Agostino Sperati og Marie Nielsen. Mora døde da han var fem år gammel og faren giftet seg da med Mathilde Bendixsen. Sperati begynte å ta sangtimer og opptre i tidlig alder. Da han var sytten fikk han lov av faren til å dra til sjøs, noe som hadde vært hans store drøm siden han var liten.

Sommeren 1884, etter flere år til sjøs, kom Sperati til Luther College for å studere teologi. Han fikk høre om Luther gjennom Sjømannsmisjonen i Brooklyn, New York, som ble grunnlagt av Luthers første president, Laur. Larsen. Mens han studerte ved Luther, var Sperati medlem av orkesteret og Concert Band, kjent som “Banditti.”  I tillegg dannet han en sanggruppe kalt Lorelei som holdt en konsert på Steyer’s Opera House i Decorah april 1885. I løpet av hans andre år ved Luther ble Sperati ansatt som deltids sanginstruktør.

I 1887 forlovet Sperati seg med Emma Hoffoss. Året etter gikk han ut av Luther og Emma Hoffoss gikk ut av High School. Sperati begynte da på Luther Seminary i St. Paul, Minnesota. Sperati og Emma Hoffoss giftet seg 25. august 1891 i First Lutheran Church i Decorah, Iowa. Rett etter bryllupet dro de til Whatcom County, Washington, hvor Sperati begynte som prest. Høsten 1894 ble både Sperati og hans kone ansatt ved Pacific Lutheran University. Sperati underviste i musikk og stemme-trening og fru Sperati underviste i barneskolen. På denne tiden var Sperati også prest i Tacoma, Washington.

Våren 1905 dro Sperati tilbake til Luther som musikkprofessor. Speratifamilien, som nå omfattet syv barn, Carsten Emmanuel, født 1893; Paolo Hoffoss, født 1894; Karen Marie, født 1896; Dagmar, født 1897; Angelo, født 1900; Vittorio, født 1901; og Camilla, født 1904, flyttet inn i et hus i 501 High Street som er det nåværende offisielle gjestehuset til colleget. Sperati dirigerte Concert Band og begynte å undervise i kristendomsavdelingen. Det åttende speratibarnet, Sigvald Robert, ble født i Decorah i 1908.

I 1943 sluttet Sperati som dirigent for Luther College Concert Band etter 38 år. 84 år gammel, 12. september 1945, døde han hjemme i Decorah. Fru Sperati fortsatte å bo i 501 High Street til hun måtte flytte inn på et eldresenter på grunn av sviktende helse. Hun døde der 5. februar 1952.