Bull, Ole (1810-1880) | Nordic

Name: Bull, Ole (1810-1880)


Historical Note:

Bull was a famous violinist and composer from Norway.  He is considered one of the greatest violinists of the 19th-century, and was a principal figure in Norwegian music.  Bull lead a movement to encourage the appreciation and preservation of Norwegian art and folk music and was instrumental in establishing the Norwegian Theatre in Bergen to help preserve Norway’s dramatic and musical heritage.  He was also one of the founders of the Norwegian Society for the Advancement of the National Element in Art and Literature.  During the last years of his life, Bull spent his time living in both the U.S. and Norway.

-----

Se også Torstein Jahr. Bull var berømt som felespiller og komponist. Det er sagt at han var en av de største felespillere på 1800-tallet. Bull sto i ledelsen for å formidle og videreutvikle norsk folkemusikk. Han var også aktiv i dannelsen av Det norske teater i Bergen og var en av initiativtakerne til Norwegian Society for "the Advancement of the National Element in Art and Literature". De siste årene av sitt liv bodde han både i Norge og i USA.